O nas

Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze funkcjonuje od 2007 roku. Jest wewnętrzną komórką organizacyjną i wchodzi w skład struktury organizacyjnej Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej. Głównym zadaniem Sekcji Wydawniczo-Poligraficznej jest skład materiałów autorskich monografii naukowych, podręczników, skryptów, materiałów konferencyjnych, a także przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć. W ramach wydawnictwa od 2008 roku ukazują się Zeszyty Wydziału Humanistycznego i Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego opracowane przez pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Druk i oprawa danego wydawnictwa wykonywana jest w jednej z wybranych drukarń na terenie Polski, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Koszty związane z opłatą recenzentów oraz koszt druku wydawnictwa pokrywa w całości uczelnia. Do naszych zadań należy opracowanie elektronicznych wersji książek, które następnie za zgodą autorów publikowane są w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Obecnie Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa posiada w tej bibliotece 74 teksty książek.

Profil wydawnictwa obejmuje:

a) publikacje zwarte o charakterze monografii naukowych,

b) publikacje zwarte będące zbiorem artykułów wydanych pod redakcją,

c) materiały z konferencji i sympozjów,

d) publikacje o charakterze podręcznika, skryptu, zeszytu do ćwiczeń itp.,

e)  publikacje zeszytów tematycznych (wydziałów).

 Rocznie ukazuje się od kilku do kilkunastu tytułów.

 

Kontakt z osobą związaną z wydawnictem.

Barbara Mączka  barbara.maczka@kpswjg.pl  tel. 75 645 33 05

instagram
instagram
instagram