pielęgniarstwo licencjackie

pielęgniarstwo licencjackie

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

Jeden z najbardziej porządanych zawodów na lokalnym rynku pracy. Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.
 
Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.
 
Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających.
 
Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.
 
Kierunek posiada ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów.   więcej >>>
 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne), licencjackie
 

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

Poradnik dla kandydata w 6 krokach >>>

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
tel. 75 645 33 30
email: dziekanatwpt@kpswjg.pl

adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 9
58 - 503 Jelenia Góra

rejestracja online >>>

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram