pielęgniarstwo magisterskie

pielęgniarstwo magisterskie

Dlaczego warto kontynuować studia pielęgniarskie?

Studia nadają absolwentom tytuł naukowy magistra, co może mieć istotny wpływ na rozwój dalszej kariery zawodowej, awans lub podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na korzystniejszych warunkach. 
 
Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających.
 
Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.
 
Kierunek posiada ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów.   więcej >>>
 
Rekrutacja na studia dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne), magisterskie
 

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek >>>

Poradnik dla kandydata w 6 krokach >>>

Informacje i kontakt z dziekanatem przyjmującym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
tel. 75 645 33 30
email: dziekanatwpt@kpswjg.pl

adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 9
58 - 503 Jelenia Góra

rejestracja online >>>

<<< powrót do listy kierunków

instagram
instagram
instagram