Praktyki zawodowe

  

Szanowni Studenci!
Od dnia 1 marca 2018 roku wszelkie formalności związane z Praktykami zawodowymi realizują dziekanaty -  na wydziale odpowiednim dla kierunku.

 

 

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra 5

 

 Dziekanat  Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych :tel.:  (75) 645 33 04,
  Dziekanat Wydziału Przyrodniczo- Technicznego: tel. : (75) 645 33 32, 30

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

  Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

  Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie:  warunków zwalniania studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziału KPSW

 BAZA PLACÓWEK.::: INFORMACJE DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA :::.


.::: INFORMACJE DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO :::..::: INFORMACJE DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE :::..::: INFORMACJE DLA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA :::..::: INFORMACJE DLA KIERUNKU DIETETYKA :::.


 


  

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej» [ 475.72 kB ]