Procedura recenzji

Procedura recenzowania publikacji

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 

1.  W trosce o wysoką jakość publikacji Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze  (KPSW) przyjęła obligatoryjnie obowiązek recenzowania publikacji naukowych.

2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej autora/ów, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, będącymi pracownikami nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji.

3. Opracowanie autorskie publikacji przesyłane do recenzentów nie może zawierać danych identyfikujących autora/ów, ani ich afiliacji.

4. Obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorem/autorami i recenzentami.

5. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na arkuszu recenzji.

6. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy opracowanie autorskie może być opublikowane.

 

 

 

instagram
instagram
instagram