Skład Rady Wydawniczej

Skład Rady Wydawniczej

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 

1. dr inż. Tadeusz Lewandowski   - przewodniczący

2. mgr Kazimierz Stąpór  - wiceprzewodniczący

3. Barbara Mączka  - sekretarz                      

4. dr Józef Zaprucki  - członek

5. dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski - członek

6. dr Irena Bartusiak  - członek

7. mgr Joanna Babczuk  - członek

instagram
instagram
instagram