Sposób opłat za KUTW

 

Informacja o sposobie pobierania opłat

obowiązującym od 1.10.2017 r.

za uczestnictwo w zajęciach KUTW

 

(Dla osób posiadających Legitymację Słuchacza KUTW
 
wystawioną na rok akademicki 2018/2019) 
 
 
 
1. Słuchacz dokonuje opłaty za uczestnictwo z góry do dnia 22 danego miesiąca, za następny  miesiąc zajęć, wg. stawek zatwierdzonych przez KPSW
 
2. Opłatę można uiszczać:
 
     - w kasie KPSW (budynek rektoratu,  I piętro , w godz. 11.00 – 14.00)
 
     - lub na konto KPSW
 
 
 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 
58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
 
Nr konta BZ WBK I/O Jelenia Góra
 
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 
 
 
 
z dopiskiem: KUTW, nazwa miesiąca, za który  dokonywana jest wplata oraz nazwisko i imię osoby (osób), za którą (e) dokonywana jest wplata.
 
 
3. Zwolnienie z opłat może nastąpić wyłącznie z powodów zdrowotnych, maksymalnie na okres trzech miesięcy (długotrwała choroba, operacja, wyjazd do sanatorium itp.), jeśli słuchacz zgłosi to pisemnie e-mailem (na adres: kutw.kpsw@gmail.com) lub pisemnie w sekretariacie KUTW do dnia 25. miesiąca, w którym powinien wnieśćopłatę.
 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Uniwersytetu, słuchacz ma obowiązek powiadomić o tym pisemnie e-mailem (na adres: kutw.kpsw@gmail.com) lub pisemnie w sekretariacie KUTW do dnia 25. miesiąca, w którym powinien wnieść opłatę. Do czasu powiadomienia będą naliczane opłaty za kolejne miesiące.
 
5. Zaległe opłaty podlegają windykacji.