Sposób opłat za KUTW

Informacja o sposobie pobierania opłat

obowiązującym od 1.10.2017 r.

za uczestnictwo w zajęciach KUTW

(Dla osób posiadających Legitymację Słuchacza KUTW

wystawioną na rok akademicki 2020/2021)

 

 

 

1. Słuchacz dokonuje opłaty za uczestnictwo z góry do dnia 22 danego miesiąca, za następny  miesiąc zajęć, wg. stawek zatwierdzonych przez KPSW

 

2. Opłatę można uiszczać:

 

     - w kasie KPSW (budynek rektoratu,  I piętro , w godz. 11.00 – 14.00)

     - lub na konto KPSW

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

 

58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18

 

Nr konta BZ WBK I/O Jelenia Góra

 

90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

 

 

z dopiskiem: KUTW, nazwa miesiąca, za który  dokonywana jest wplata oraz nazwisko i imię osoby (osób), za którą (e) dokonywana jest wplata.

 

3. Zwolnienie z opłat może nastąpić wyłącznie z powodów zdrowotnych, maksymalnie na okres trzech miesięcy (długotrwała choroba, operacja, wyjazd do sanatorium, leczenie szpitalne itp.), jeśli słuchacz zgłosi to pisemnie e-mailem (janina.peikert@kpswjg.pl) lub pisemnie w sekretariacie KUTW do dnia 25. miesiąca, w którym powinien wnieść opłatę.

 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Uniwersytetu, słuchacz ma obowiązek powiadomić o tym pisemnie e-mailem (na adres: janina.peikert@kpswjg.pl) lub pisemnie w sekretariacie KUTW do dnia 25. miesiąca, w którym powinien wnieść opłatę. Do czasu powiadomienia będą naliczane opłaty za kolejne miesiące.

 

5. Zaległe opłaty podlegają windykacji.

 

Nadpłaty słuchaczy KUTW w roku 2020/2021 na dzień 06. maja 2021 r.

 

Nr leg rok akaad. nadpłata
1 2020/2021 40
3 2020/2021 280
4 2020/2021 40
5 2020/2021 40
8 2020/2021 40
13 2020/2021 40
14 2020/2021 40
15 2020/2021 40
20 2020/2021 40
22 2020/2021 40
24 2020/2021 40
26 2020/2021 80
27 2020/2021 40
30 2020/2021 40
32 2020/2021 40
41 2020/2021 120
42 2020/2021 40
43 2020/2021 40
44 2020/2021 80
45 2020/2021 40
46 2020/2021 40
47 2020/2021 40
51 2020/2021 40
52 2020/2021 80
53 2020/2021 40
56 2020/2021 120
62 2020/2021 80
63 2020/2021 40
69 2020/2021 40
71 2020/2021 40
73 2020/2021 40
74 2020/2021 10
76 2020/2021 40
80 2020/2021 40
81 2020/2021 40
85 2020/2021 80
89 2020/2021 120
91 2020/2021 40
93 2020/2021 40
94 2020/2021 40
95 2020/2021 40
97 2020/2021 40
98 2020/2021 40
101 2020/2021 40
102 2020/2021 40
105 2020/2021 40
106 2020/2021 40
107 2020/2021 40
108 2020/2021 40
109 2020/2021 40
111 2020/2021 40
112 2020/2021 80
113 2020/2021 40
115 2020/2021 40
117 2020/2021 80
118 2020/2021 40
119 2020/2021 40
125 2020/2021 80
126 2020/2021 80
127 2020/2021 40
131 2020/2021 40
132 2020/2021 80
134 2020/2021 50
136 2020/2021 80
138 2020/2021 80
140 2020/2021 40
141 2020/2021 80
144 2020/2021 40
145 2020/2021 40
146 2020/2021 40
147 2020/2021 40
149 2020/2021 40
150 2020/2021 40
151 2020/2021 40
155 2020/2021 40
156 2020/2021 40
158 2020/2021 40
160 2020/2021 80
162 2020/2021 40
163 2020/2021 40
164 2020/2021 240
168 2020/2021 40
169 2020/2021 40
171 2020/2021 40
172 2020/2021 80
173 2020/2021 40
177 2020/2021 40
180 2020/2021 40
182 2020/2021 40
183 2020/2021 40
192 2020/2021 40
194 2020/2021 40
195 2020/2021 40
196 2020/2021 40
198 2020/2021 80
199 2020/2021 40
201 2020/2021 40
210 2020/2021 40
211 2020/2021 120
212 2020/2021 40
213 2020/2021 200
215 2020/2021 80
222 2020/2021 40
224 2020/2021 40
225 2020/2021 40
226 2020/2021 80
228 2020/2021 80
229 2020/2021 120
232 2020/2021 40
238 2020/2021 40
239 2020/2021 40
242 2020/2021 40
243 2020/2021 80
248 2020/2021 40
251 2020/2021 40
253 2020/2021 40
257 2020/2021 80
260 2020/2021 80
261 2020/2021 120
262 2020/2021 40
263 2020/2021 200
266 2020/2021 40
272 2020/2021 40
273 2020/2021 40
274 2020/2021 40
276 2020/2021 80
277 2020/2021 50
278 2020/2021 40
instagram
instagram
instagram