Kierunki i profile studiów

Rekrutacja online od 08.06.2020 roku! 
 
Dietetyka
 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia
 
Edukacja techniczno-informatyczna inżynierska
filologia angielska
 
filologia germańska
 
Fizjoterapia
 
Pedagogika
 
Pielęgniarstwo licencjackie
 
Pielęgniarstwo magisterskie
  
Wychowanie fizyczne
 
 
 


 instagram
instagram
instagram