Studia I stopnia / stacjonarne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia, które kształcą pracowników mediów, działów public relations, biur promocji, biur poselskich i sztabów wyborczych a także kształcą umiejętności efektywnego wykorzystywania najnowszych narzędzi komunikacyjnych w komunikacji o charakterze promocyjnym i budowaniu wizerunku.

 

Filologia angielska

Studia przygotowują do pracy nauczycielskiej w szkołach, przedszkolach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

 

Filologia  germańska

Studia umożliwiają naukę języka niemieckiego od podstaw.

 

Pedagogika
Studia realizowane są w trzech specjalnościach:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
  • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka NOWOŚĆ

 

 

Fizjoterapia
Studia przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy biologicznej i sportu.

 

Pielęgniarstwo
Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej.

 

Wychowanie fizyczne
Studia przygotowują do pracy nauczycielskiej w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacjach sportowych (kluby sportowe), placówkach kultury fizycznej i gabinetach odnowy biologicznej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej.

  • trener personalny NOWOŚĆ
  • animator czasu wolnego NOWOŚĆ

 

 

Dietetyka
Ogólnym celem kształcenia w zakresie dietetyki jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za prawidłowe i dietetyczne żywienie osób zdrowych i chorych oraz zdrowie człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Po studiach absolwent ma możliwość podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych, hotelach, uzdrowiskach.

 

Edukacja techniczno-informatyczna
(studia inżynierskie)

kierunek dla osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu informatyki, podstaw inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych. Ponad 50 % łącznej liczby godzin stanowią zajęcia praktyczne, takie jak laboratoria, projekty i seminaria, podczas których nieodłącznym elementem jest technika komputerowa.