Studia I stopnia / niestacjonarne

Pedagogika
niestacjonarne, licencjackie
specjalności:

  • opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
     
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

  

Fizjoterapia
niestacjonarne, licencjackie

Dietetyka
niestacjonarne, licencjackie