Studia w trybie popołudniowym, 26 +

Choć studia nazywają się 26 +, może się na nie zapisać każdy!

Warunkiem jest zdany egzamin dojrzałości.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku.

Proponujemy dwa rodzaje studiów popołudniowych:

  • Filologia germańska od podstaw (studia licencjackie, 3 letnie)
     
  • Pedagogika:
    - specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka (studia licencjackie, 3 letnie)
    - specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna (studia licencjackie, 3 letnie)
    - specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia licencjackie, 3 letnie)


Szczegółowe informacje:


Filologia germańska i Pedagogika
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel./fax. 75 645 33 03, 75 645 33 04, 75 645 33 08
e-mail: dziekanatwnhis@kpswjg.pl

wh.kpswjg.pl/pl/informacje-dla-kandydata