Studia w trybie popołudniowym, 26 +

Choć studia nazywają się 26 +, może się na nie zapisać każdy!

Warunkiem jest zdany egzamin dojrzałości.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku.

Proponujemy dwa rodzaje studiów popołudniowych:

 •  
 • Filologia germańska od podstaw (studia licencjackie, 3 letnie)
   
 • Pedagogika:
  - specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka (studia licencjackie, 3 letnie)
  - specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna (studia licencjackie, 3 letnie)
  - specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia licencjackie, 3 letnie)


Rekrutacja

więcej informacji


Filologia germańska i Pedagogika
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel./fax. 75 645 33 03, 75 645 33 04, 75 645 33 08
e-mail: dziekanatwnhis@kpswjg.pl

wh.kpswjg.pl/pl/informacje-dla-kandydata