Władze Uczelni

Rektor

prof. dr hab. Marian Ursel

Prorektor

dr inż. Tadeusz Lewandowski

Kanclerz

mgr Grażyna Malczuk

 • Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
  dr Wioletta Palczewska
 • Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
  dr Monika Sobolak
   
 • Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
  dr Beata Telążka
 • Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
  mgr Magdalena Baczyńska
 • Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej
  mgr Kazimierz Stąpór


  Senat Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze kadencji 2015-2019

  1. prof. dr hab. Marian Ursel, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

  2. dr inż. Tadeusz Lewandowski, Prorektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

  3. mgr Grażyna Malczuk, Kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

  4. dr  Wioletta Palczewska, Dziekan WP-T

  5. dr Beata Telążka, Dziekan WNHiS

  6. dr Monika Sobolak, przedst. nauczycieli akademickich WP-T

  7. dr inż. Zbigniew Fjałkowski, przedst. nauczycieli akademickich WP-T

  8. dr Tomasz Jonak, przedst. pozostałych nauczycieli akademickich

  9. prof. dr hab. Zofia Ignasiak, przedstawiciel AWF

  10. mgr Eugeniusz Rachmiel, przedstawiciel pracowników KPSW

  11. Kornel Musiał, przedstawiciel studentów WNHiS

  12. Marek Runiewicz, przedstawiciel studentów WNHiS

  13. Agnieszka Wieczysty, przedstawiciel studentów WP-T